O nama | Dr Vinka Vukotić | Muški infertilitet | Impotencija | Prostata | Inkotinencija | HirurgijaKontakt | Cenovnik
 

O NAMA

Specijalistička urološka ordinacija TTC (Termo Terapijski Centar) je osnovana aprila 1997. godine i od tada neprekidno radi.

         Ime je dobila je dobila po metodi koja je tada uvedena u našu zemlju: termoterapiji prostate. Ova metoda koja se u svetu primenjuje od 1992. godine tada je prvi put uvedena kod nas. Do sada je ovom metodom tretirano blizu 600 pacijenata uglavnom zbog uvećane prostate. Jedan broj pacijenata je lečen termoterapijom zbog hroničnog prostatitisa. Savremeni lekovi sada sve više potiskuju potrebu za primenom termoterapije.

Pored termoterapije prostate bavimo se kompletnom urološkom dijagnostikom. Ordinacija raspolaže ultrazvučnim aparatom sa specijalnom bioptičkom transrektalnom sondom koja se koristi za TRUZ biopsiju prostate. Preko 1000 učinjenih biopsija nas svrstava u lidere u ovoj vrsti dijagnostike. U dijagnostici oboljenja prostate i bešike se koristi uroflowmetar, aparat za merenje protoka urina koji je neophodan u cilju sagledavanja funkcionalnog stanja donjeg urinarnog sistema.

Spermogrami se rade od strane kvalifikovanih laboranata na stručan način, po preporukama Svetske Zdravsvene Organizacije, čime je  uz veliko iskustvo Dr Vukotić  omogućeno adekvatno bavljenje problemom muškog infertiliteta.

Promene u mokraćnom kanalu i u mokraćnoj bešici se uočavaju uz pomoć cistoskopa, aparata koji omogućava direktno sagledavanje unutrašnjosti ovih organa. U slučaju da se uoče promene može se izvršiti njihovo otklanjanje (elektroresekcija uz pomoć eletrokautera).

Termo Terapijski centar TTC Beograd
Glavni adut ordinacije, pored savremene opreme, je stručnost i odgovornost urologa. Veliki broj stalnih pacijenata kao i priliv novih pacijenata koji se uglavnom javljaju na preporuku zadovoljnih pacijenata ili kolega, su naš najveći uspeh. Svrha ovog prikaza je da pokaže potencijalnim pacijentima šta se radi u ordinaciji, ali ima i edukativni karakter s obzirom da je mali broj sajtova na našem jeziku koji daju informacije o problematici kojom se bavimo.

UPITNICI

Upitnici imaju funkciju da olakšaju prikaz tegoba koje pacijent ima. Na ovaj način može da se samotestira, ali svrha mu je da se pacijent lekaru javi sa popunjenim upitnikom čime se olakšava pregled.