O nama | Dr Vinka Vukotić | Muški infertilitet | Impotencija | Prostata | Inkotinencija | HirurgijaKontakt | Cenovnik
 

Hirurgija

MALE HIRURŠKE - UROLOŠKE PROCEDURE

Cirkumcizija – obrezivanje

Obrezivanje se ritualno sprovodi u okviru nekih religija. Iza religijskih pobuda najverovatnije stoji higijenska i medicinska, jer je ustanovljeno da je među obrezanim muškarcima manji procenat onih koji obolevaju od retkog ali agresivnog karcinoma penisa. Kod nas se cirkumcizija – obrezivanje sprovodi u slučaju postojanja urođene ili stečene fimoze- ne mogučnosti prevlačenja prepucijuma preko glavića.

Problem se sve češće identifikuje kod male dece i pokušava se prvo odlepljivanje i prevlačenje kožice primenom krema na bazi kortikosteroida. Kod starijih se problem urođene fimoze javlja u pubertetu ili pri pčetku seksualne aktivnosti. Stečena fimoza je posledia infekcije koja dovodi do sužavanja kožice. Antibiotska terapija ne pomaže i jedini način  lečenja je operativno t.j. obrezivanje.Interbencija se radi u lokalnoj anesteziji sa ili bez analgosedacije koja omogućava da pacijent „drema „ tokom intervencije. Pošto se opseče i odstrani kožica, stavljau se specijalni šavovi koji sami otpadnu posle 7- 14 dana.

Hidrocela – vodena kila

Hidrocela predstavlja prisustvo veće količine oko testisa, unutar ovojnica. Prisustvo tečnosti čini da se uvećava ona polovina gde je prisutna tečnost što može biti praćeno bolovima ali predstavlja i estetsku smetnju.

Hidrocela se leči islkjučivo hirurški. Intervencija je jednostavna i podrazumeva evakuaciju tečnosti kao i iobradu ovojnica u cilju sprečavanja ponovnog stvaranja hidrocele.

Varikocela – proširenje vena nad levim testisom

Dijagnostika varikocele je navedena u poglavlju: Muški infertilitet
Ukoliko postoji potreba za lečenjem, ono je uglavnom hirurško . Najbolji efekti se postiži primenom mikrohirurške tehnike koja se zasniva na korišćenju  hirurških lupa koje omogućavaju bolje prepoznavanje vena. Pravi se mali rez iznad mošnica kojim se priđe semenoj vrpci u kojoj se identifikuju i podvežu vene. Ova intervencija zahteva minuciozan se radi u kombinovanoj anesteziji (lokalnoj uz intravensku analgeziju).